سازمان بین اللمللی اطلاعات گیاهان (IOPI)

تعداد بازدید:۳۰۵۲

سازمان بین المللی اطلاعات گیاه 
 

IOPI سازمان بین المللی اطلاعات گیاه است. این سازمان در 20 سپتامبر 1991 در یک گردهمایی در باغ گیاه شناسی ملی استرالیا-کانبرا به میزبانی Australian Biological Resources Studyایجاد شده است. در این گردهمایی 49 گیاه شناس از 11 کشور شرکت داشته اند. 
این سازمان بین المللی یک سری از پروژه های مشارکتی بین المللی با هدف ایجاد پایگاه های داده از اطلاعات طبقه بندی شده گیاه را مدیریت می کند. IOPI یک کمیسیون از اتحادیه بین المللی علوم بیولوژیکی (IUBS) است. در وب سایت IOPI منوهایی همچون ”پروژه های IOPI “  ، ”ارتباطات و عضویت IOPI “ و ” اطلاعات جامع گیاه شناسی“ تعریف شده است. 
بانک داده بانک های داده گیاه (Database of Plant Databases, DPD)، فهرست اسامی جامع گیاه (Golbal Plant Checklist, GPC) و پروژه نوع غذای گیاه (Species Plantarum project) زیرمنوی ”پروژه های IOPI “ هستند.
DPD یک لیست کامل از بانک داده گیاه است. بطور کلی در DPD سه نوع بانک داده تعریف شده است:
- پایگاه داده طبقه بندی، با اطلاعات سیستماتیک روی خانواده یا طبقه گیاه
- مجموعه فهرست ها، معمولا هرباریوم
- مجموعه داده های DELTA) DELTA، زبان توصیفی برای رده بندی، فورمت داده برای کاراکتر داده، مورد استفاده برای تعیین هویت، راهنمای ساختن و ایجاد توصیفات است).
در DPD بانک داده ها براساس اسم بانک داده، اسم گروه و اسم کشور سازمان دهی شده است. همچنین امکان ثبت بانک داده جدید در DPD وجود دارد.
GPC یک فهرست اسامی جامع گیاه است که حدود 300000 گونه گیاه آوندی و بیش از 1000000 اسم را دربرمی گیرد. این فهرست گیاهان غیرآوندی (گلسنگ ها، خزه ها، جلبک ها و هپاتیک ها) را نیز شامل خواهد شد. این فهرست هم برای بانک داده پویا و دینامیک و نیز برای نسخه انتشاراتی دوره ای، قابل دسترس است. پروژه فهرست اسامی جامع گیاه بوسیله کمیته فهرست اسامی IOPI سازمان دهی شده است و به یک طرح پروژه ای مفصل گسترش داده شده است.

برای ورود به وب سایت سازمان بین المللی اطلاعات گیاه (IOPI)  اینجا کلیک کنید.
آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۶