لیست پژوهشکده ها ومراکز تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۴۰۱

لیست پژوهشکده ها ومراکز تحقیقاتی

پژوهش: بانک تحقیقات و پروژه های دانشجویی کشور http://www.pejohesh.com/
پژوهشکده آمار http://www.srtc.ac.ir/
پژوهشکده آموزش باز و از دور http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx
پژوهشکده اسلام و سلامت پایدار http://kolnegar.basijmed.ir/
پژوهشکده اعجاز قرآن http://www.miracleofquran.net/
پژوهشکده اقتصاد http://www.modares.ac.ir/reu/ist/ERI
پژوهشکده امام خمینی (ره) http://www.ri-khomeini.ac.ir/main_persian/
پژوهشکده بیمه http://www.irc.ac.ir/
پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی http://www.iisg.nl/meca/index-fa.php
پژوهشکده تاریخ http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx?wid=14
پژوهشکده تاریخ اسلام http://www.pte.ac.ir/
پژوهشکده تحقیقات راهبردی http://www.isrjournals.ir/fa.html
پژوهشکده تحقیقات و مطالعات بسیج http://bro.ir/
پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی http://www.ivaf.ir/index.php?slang=farsi&lang=fa
پژوهشکده حمل و نقل http://www.tri.rahiran.ir/
پژوهشکده خانواده http://fri.sbu.ac.ir/
پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت http://ristip.com/
پژوهشکده علوم انسانی http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx
پژوهشکده علوم زمین http://www.ries.ac.ir/
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی http://cpt.isca.ac.ir/Portal/Home/
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی http://www.rifst.ac.ir/
پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی http://www.icas.ir/
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم http://www.dte.ir/portal/Home/Default.aspx
پژوهشکده قرآن و عترت http://tasnim.ir/html/
پژوهشکده گردشگری http://www.itor.ir/
پژوهشکده مجازی عفاف http://www.efafinstitute.ir/
پژوهشکده مدیریت سما http://www.smri.ir/
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی http://ishm.um.ac.ir/
پژوهشکده مطالعات راهبردی www.risstudies.org
پژوهشکده مطالعات راهبردی(پایگاه خبری) http://www.rissna.ir/index.asp
پژوهشکده مهدویت و آینده‌شناسی http://mfsrc.isca.ac.ir/Portal/Home/
پژوهشکده هنر و رسانه http://pajoheshgah.ir/pages.php?id=3
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران http://www.mbri.ac.ir/Portal/Home/
پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف http://ichto.ir/Default.aspx?tabid=1096
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات http://www2.itrc.ac.ir/home
پژوهشگاه استاندارد http://www.isiri.org/portal/Home/Default.aspx
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله www.iiees.ac.ir
پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی http://iri.miu.ac.ir/
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://www.ssrc.ac.ir/
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه http://www.rihu.ac.ir/Portal/Home/default.aspx?categoryid=home
پژوهشگاه شاخص پروژه http://www.shakhespajouh.ir/VisitorPages/default.aspx?itemid=2
پژوهشگاه صنعت نفت http://www.ripi.ir/
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ihcs.ac.ir
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی www.isca.ac.ir
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی http://www.iict.ac.ir/
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی http://pfmi.ir/
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش http://rie.ir/
پژوهشگاه معارج http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?admin=110&skinid=73
پژوهشگاه مواد و انرژی http://www.merc.ac.ir/
پژوهشگاه میراث فرهنگی http://ichto.ir/Default.aspx?tabid=1096
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://www.ipis.ir/
دفتر مطالعات شهری http://www.sharifurban.ir/
دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها http://www.rasaneh.org/
دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران http://www.irhistory.com/
دفتر مطالعات و مراکز پژوهشی ایران و آسیای مرکزی http://www.iransharghi.com/
مؤسسه بین‌المللی مطالعات اسلامی http://iiis.ir/fa/
مؤسسه بین‌المللی مطالعات اسلامی http://www.islamicstudies.ir/
مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد http://www.tier.ir/
مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت http://www.imre.ir/
مؤسسه تحقیقات و پژوهش های سیاسی علمی ندا http://www.nedains.com/
مؤسسه تحقیقات و مطالعات زنان http://www.iwsr.org/
مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج) http://www.valiasr-aj.com/fa/index.php
مؤسسه تحقیقاتی حقوقی کتیبه http://www.katibehlawfirm.com/
مؤسسه مطالعات آمریکا http://www.asins.ir/
مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا http://inaes.ut.ac.ir/rtl/Default2.aspx
مؤسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد http://www.economist.ir/
مؤسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/
مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی http://www.iies.ac.ir/
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.org/
مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد http://www.ires.ir/
مؤسسه مطالعات سرمایه‌گذاری ایران http://www.icis.ir/
مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش http://www.qporsesh.com/
مؤسسه مطالعات ملی http://www.rinsweb.org/
مؤسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران http://www.iiits.org/
مؤسسه مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی http://www.iphrd.org/
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی http://www.itsr.ir/
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش http://www.sdil.org/
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی http://www.ir-psri.com/Show.php
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت http://www.irancustoms.com/
مرکز اطلاع‌رسانی تحقیق و توسعه ایران http://www.irdic.ir
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جموری www.css.ir/
مرکز بین‌المللی مطالعات صلح http://peace-ipsc.org/fa/
مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه http://fa.merc.ir/
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی www.majlis.ir
مرکز تحقیقات استراتژیک http://www.csr.ir/
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام http://www.csr.ir/center.aspx?lng=fa
مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام http://rcu.isu.ac.ir/
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی http://www.modares.ac.ir/reu/ctr/PLL
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن www.bhrc.ac.ir/phome.htm
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور http://www.nrisp.ac.ir
مرکز تحقیقات صدا و سیما www.rcirib.ir/
مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهی اسلامی www.hawzah.net/
مرکز تحقیقات علوم پایه www.irost.com/
مرکز تحقیقات علوم رفتاری http://bsrc.mui.ac.ir/
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی http://www.noorsoft.org/
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور http://www.noornet.net/
مرکز تحقیقات مخابرات ایران www.itrc.ac.ir
مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی – اتاق بازرگانی http://www.iccima.ir/fa/index.php
مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه http://www.pmir.com/
مرکز تحقیقات و مطالعات زنان http://cws.ut.ac.ir/
مرکز مدارک و اطلاعات علمی ایران Hhhp://www.irandoc.ac.ir
مرکز مطالعات تحلیلی آرای ملاصدرا http://mulla-sadra.com/
مرکز مطالعات جامعه و امنیت http://www.csss.ir/
مرکز مطالعات خانواده http://motaleatekhanevadeh.ir/
مرکز مطالعات ژاپن http://japanstudies.ir/
مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم http://www.ertebatat.net/
مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی http://cpps.ut.ac.ir/
مرکز مطالعات شیعه http://www.shiitecenter.com/portal.aspx?cultcure=fa/
مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی http://scscenter.isca.ac.ir/Portal/Home/
مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه http://www.psrc.ac.ir/
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب http://www.rohama.org/fa/content/150
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن http://www.globalization.ir/
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران http://www.abrii.ac.ir/
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری http://www.nigeb.ac.ir/
انستیتو بیوفیزیک و بیوشیمی www.ibb.ut.ac.ir
بنیاد ایران شناسی www.iranologyfo.or.ir
پژوهش: بانک تحقیقات و پروژه های دانشجویی کشور http://www.pejohesh.com/
پژوهشکده امور اقتصادی www.eri.ir
پژوهشکده باقر العلوم www.hawzah.net/Per/Marakez/bagher
پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی http://www.iisg.nl/meca/index-fa.php
پژوهشکده حوزه و دانشگاه www.hawzah.net/Per/Marakez/hozedan/hozedan.htm
پژوهشکده علوم شناختی http://www.iricss.org/Pages/default.aspx
پژوهشکده قرآن و عترت http://tasnim.ir/html/
پژوهشکده مطالعات راهبردی www.risstudies.org
پژوهشکده مطالعات راهبردی(پایگاه خبری) http://www.rissna.ir/index.asp
پژوهشکده آمار www.src.ac.ir
پژوهشکده صنعت نفت www.ripi.ac.ir
پژوهشکده غیرانتفاعی توسعه مدیریت کاربردی ایران http://www.mdii.org
پژوهشکده کودکان استثنایی www.riec.ac.ir
پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش http://www.rie.ir
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله www.iiees.ac.ir
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ihcs.ac.ir
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی www.isca.ac.ir
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی www.iict.ir
دانشکده امور اقتصادی www.sea.ac.ir
دانشکده پست و مخابرات www.ictfaculty.ir
دانشکده علوم قضایی و امور اداری www.fjs.ac.ir/
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://www.ipis.ir/IPIS/IPIS.asp?URL=http://www.ipis.ir/IPIS/NewsDetail.asp?ID=642
شبکه اطلاعات صنعتی ایران www.iranindustry.org
فرهنگستان زبان و ادب فارسی www.persianacademy.ir/
مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی www.jduniversity.ac.ir
مؤسسه آموزش عالی سجاد مشهد www.sadjad.ac.ir
مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی www.ashrafi.ac.ir
مؤسسه آموزش عالی شیخ بهایی www.shbu.ac.ir
مؤسسه مطالعات دریای خزر www.caspianstudies.com/
مؤسسه نبی اکرم (ص) قم www.ucna.ac.ir
مدرسه عالی شهید مطهری http://www.motahari.ac.ir
مرکز آموزش عالی فنی مهندسی شهید باهنر

 

مرکز اطلاع‌رسانی تحقیق و توسعه ایران

www.shtcb.ac.ir

 

http://www.irdic.ir

مرکز اطلاع‌رسانی تحقیق و توسعه ایران http://www.irdic.ir
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جموری www.css.ir/
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما www.hawzah.net/Per/Marakez/sedasima
مرکز پژوهشهای مجلس www.majlis.ir/mhtml/
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن www.bhrc.ac.ir/phome.htm
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور http://www.nrisp.ac.ir
مرکز تحقیقات صدا و سیما www.rcirib.ir/
مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهی اسلامی www.hawzah.net/
مرکز تحقیقات علوم پایه www.irost.com/
مرکز تحقیقات مخابرات ایران www.itrc.ac.ir
مرکز ترجمه قرآن کریم www.hawzah.net/Per/Marakez/quran
مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه http://www.psrc.ac.ir/persian
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری www.causar.gov.ir
مرکز آموزش مدیریت دولتی www.smtc.ac.ir
مرکز اسناد انقلاب اسلامی www.irdc.org
مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن www.icic.gov.ir
مرکز اطلاعات نمایشگاه غذائی و کشاورزی ایران www.iranagrofood.com
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی www.majlis.ir
مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری www.css.ir
مرکز تحقیقات بین المللى ژنتیک ایران www.nrcgeb.ac.ir/
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صدر المتالهین www.sadra.ac.ir
موسسه آموزش عالی آزاد فناوران تهران www.fanavaran.org
پژوهشکده انتظار نور http://monjee.com/news
مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم http://www.ertebatat.net/
مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى farsi.noorsoft.org/
مرکز تحقیقات تعلیم و تربیت www.eaier.sch.ir/
مرکز مدارک و اطلاعات علمی ایران www.irandoc.ac.ir
موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی www.rici.ir
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی www.imps.ac.ir/indexfa.htm
موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا وابسته به دانشگاه تهران http://inaes.ut.ac.ir/Home/indexf.php
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی www.qabas.net
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.org/
موسسه مطالعات راهبردی فن‌آوری اطلاعات http://www.irit.ir/
موسسه مطالعات ملی (درباره هویت و هویت ملی) http://www.rinsweb.org/
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش http://www.sdil.org/index.aspx?siteid=1&pageid=148
موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی http://www.ir-psri.com
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی http://www.ir-psri.com/
موسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت http://www.irancustoms.com/
موسسه مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی http://www.itsr.ir/
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی وابسته به دانشگاه تهران http://www.isrs-ut.com/farsi/index.htm
موسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی اقتصادی http://ispet.ir/html/index.php
موسسه مطالعات و تحقیقات مبین http://mobinsun.ir/
موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری http://www.irost.org/persian/academic/index.asp?id=5&code=1
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان http://www.iwsr.org/
موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی تهران http://www.did.ir/
آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۷