افیــلیــشن مــرکــز:

تعداد بازدید:۷۶۱

 

نحوه صحیح آدرس دهی به مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی زابل:

 

  • مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.
  • Zabol Medicinal Plants Research Center, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.
آخرین ویرایش۰۱ تیر ۱۴۰۱