مرکز پرورش مار و عقرب

تعداد بازدید:۱۵۸۵
مرکز پرورش مار و عقرب

این معاونت در نظر دارد این مرکز را بزودی راه اندازی نماید . فضای فیزیکی آماده شده است و در حال پیگیری مراحل راه اندازی هستیم . (کلیه عکس ها تزیینی می باشد)

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۷