فهرست بین المللی (IPNI)

تعداد بازدید:۲۳۲۳

فهرست بین المللی اسامی گیاهان
 

فهرست بین المللی اسامی گیاهان (IPNI) یک بانک اطلاعاتی از اسامی و جزئیات اصلی مربوط به فهرست بذر گیاهان، سرخس ها و Lycophytes است. هدف IPNI حذف نیاز به رفرنس های پی در پی در منابع اصلی برای اطلاعات پایه ای مرتبط به فهرست اسامی گیاه است. در IPNI اطلاعات رایگان قابل دسترس هستند و بتدریج بازبینی و استاندارد می شود. IPNI محصول همکاری بین باغ های گیاه شناسی سلطنتی، هرباریوم دانشگاه هاروارد و هرباریوم ملی استرالیا است. در این فهرست امکان جستجو براساس اسامی گیاهان، مولف و انتشارات وجود دارد. 
در وب سایت IPNI در منوی اصلی قابلیتی بعنوان ”ابزارهای جستجو (Search Tools)“ تعریف شده است که مسیرهای جستجوی سریع برای دستیابی به اسامی گیاهان را بدون واردن شدن به فرم جستجوی وب سایت IPNI و یا حتی بدون وارد شدن به وب سایت IPNI را برای کاربران فراهم کرده است. 
(About browser plugin & Toolbar buttons
یکی دیگر از منوهای اصلی این وب سایت منوی آمارها (Statistics) است، که آماری از اسامی وارد شده (Names activity)، چارت های استاندارد (Standardization Charts) و جدول اشتباهات به منظور ارائه آمارهایی از اصلاحات انجام شده در فهرست (Errors Table)، را ارائه می دهد.

برای استفاده از فهرست بین المللی اسامی گیاهان (IPNI) اینجا کلیک کنید.
آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵