فهرست هرباریوم

تعداد بازدید:۲۸۳۳

فهرست هرباریوم

فهرست هرباریوم (Index Herbariorum) یک راهنمای جامع از هرباریوم های معمول است. در سه قرن گذشته دانشمندان گوناگونی گیاهان و قارچ های زمین را از طریق نمونه های مرجع خشک شده در مجموعه های معروف هرباریا ثبت کرده اند. قریب به 3400 هرباریوم با حدودا 1000 متخصص biodiversity و متصدیان مربوطه، در کل جهان وجود دارد. جمعا هرباریوم جهان حدود 350000000 نمونه را دربرمی گیرد که سندی برای گیاهان زمین در 40 سال گذشته است.
فهرست هرباریوم (IH) برای هر هرباریوم موقعیت فیزیکی، آدرس وب، مقادیر (مانند تعداد و نوع نمونه ها)، تاریخ و نام ها، اطلاعات کلیدی و نواحی کارشناسی شده بوسیله کادر مربوطه را شامل می شود.

 

 

 

  

شما می توانید جهت دستیابی به هرباریوم های معتبر جهانی به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

 

 هرباریم ایندکس 

 

 

همچنین، لیست تعدادی از هرباریوم های بزرگ :

پورتال جامع هرباریوم FTG

موزه گیاه شناسی و باغ شناسی برلین

موزه تاریخی طبیعت لندن

هرباریوم ملی استرالیا-کانبرا

باغ گیاه شناسی سلطنتی اسکاتلند

هرباریوم گری، هاروارد

هرباریوم مونیخ

باغ گیاه شناسی نیویورک

موزه طبیعی پاریس

هرباریوم زوریخ

 

 

سایت های مدیریت هرباریوم 
سیستم مدیریت هرباریوم و پژوهش گیاهی

سیستم مدیریت بانک داده های هرباریوم

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۵