ریـاســت مــرکــز:

تعداد بازدید:۲۳۶۷

                                  

                                 نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر خدیجه رضائی کیخایی
                                          مدرک تحصیلی : فلوشیپ پریناتولوژی
                                               سوابق آموزشی :دانشـیار (علوم پزشکی )

        دانلود cv


                                                             پست الکترونیک:  kh_rezaeikahkha@zbmu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۱ تیر ۱۴۰۱